JuniorSTAR®

Pidage nõu oma raviarstiga, kui teil on küsimusi oma tervise või raviskeemi kohta. Tegemist on meditsiiniseadmega. Vajadusel lugege kasutusjuhendit või konsulteerige arsti või diabeediõega.

MIS ON JUNIORSTAR®

JuniorSTAR on poole ühikulise sammuga korduvkasutatav pensüstel insuliini süstimiseks. Teie arst on otsustanud, et JuniorSTAR® on teile sobiv. Enne JuniorSTAR®’i kasutamist arutage tervishoiutöötajaga õiget süstimistehnikat.

Kui te ei ole võimeline JuniorSTAR®’i käsitsema või kõiki juhiseid iseseisvalt järgima, tohite kasutada JuniorSTAR®’i ainult siis, kui teid abistab isik, kes on suuteline täielikult juhiseid järgima. Lugege ja järgige neid juhiseid täielikult iga kord, kui kasutate JuniorSTAR®’i, et tagada endale õige annuse manustamine. Kui te ei järgi neid juhiseid täielikult, võite manustada endale liiga palju või liiga vähe insuliini, mis võib mõjutada teie veresuhkru taset.

JUNIORSTAR®ist PÕHJALIKUMALT

  • Hoidke alati oma JuniorSTAR®’i ilma nõelata ja pensüstli kattega kaetult temperatuuril 5°C…30°C, koos kolbampulliga temperatuuril 5°C…25°C. Ärge hoidke JuniorSTAR®’i külmkapis.
  • Insuliini ei pea hoidma külmkapis, kui see on paigaldatud JuniorSTAR®’i.
  • Insuliiniampullide õige hoiustamise kohta lugege insuliiniga kaasas olevast infolehest.
  • Pange pensüstli kate JuniorSTAR®’ile tagasi ja pange pensüstel hoiule kuni järgmise süstekorrani.
  • Teie JuniorSTAR®’i tuleb hoida koos insuliini kolbampulliga, valmina järgmiseks süstiks.
  • Kui te arvate, et teie JuniorSTAR® võib olla katki, ärge kasutage seda pensüstlit.
  • Hoidke JuniorSTAR® lastele kättesaamatus ja varjatud kohas.
  • Ettevaatust alla 3-aastaste lastega. Allaneelamise oht – väikesed osad.
  • Kaitske JuniorSTAR®’i kuumuse, otsese päikesevalguse või külma eest.
  • Kasutage oma JuniorSTARi hoolikalt ja vältige situatsioone, kus see võib viga saada.
  • Kui te arvate, et teie JuniorSTAR® võib olla katki, kasutage uut pensüstlit.
  • Katkise pensüstli kasutamine ei ole enam ohutu. Hädaolukorras võite tõmmata kolbampullist insuliini U 100 insuliinisüstlasse.
  • JuniorSTAR®’i võite väljastpoolt puhastada niiske lapiga (ainult veega). Ärge loputage, peske või õlitage pensüstlit, see võib katki minna.
  • Märkige oma pensüstli esmakordse kasutamise kuupäev üles.
  • Kõrvaldage kasutatud või katkine pensüstel ohutult kasutusest.

Kasutusjuhend

Detailsed juhised pensüstli kasutamiseks, säilitamiseks ja KKK.